Quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

0

Quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Nghị định 15/2018/NĐ-CP; quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó, quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm được đưa ra chi tiết bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng trình tự trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm bắt được thủ tục cũng như có thời gian để thực hiện. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến C.A.O Media – một trong những dịch vụ uy tín nhất hiện nay để được hướng dẫn và thực hiện chính xác quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm. Sau đây, hãy cùng C.A.O nắm rõ quy trình thông qua bài viết hôm nay nhé!

Quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm dựa vào cơ sở pháp lý

  • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
  • Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018

Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm

Sản phẩm sản xuất trong nước

Sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

Bản tự công bố chất lượng sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm theo quy định

  • Tổ chức; cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng; hoặc trang thông tin điện tử của mình; hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức; cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương; (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
  • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm; tổ chức; cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm; và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức; cá nhân để lưu trữ hồ sơ; và đăng tải tên tổ chức; cá nhân; và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
  • Trong trường hợp tổ chức; cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức; cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức; cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Lưu ý khi thực hiện quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm

  • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
  • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ; thành phần cấu tạo thì tổ chức; cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác; tổ chức; cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và được sản xuất; kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

C.A.O Media hướng dẫn quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định, thực hiện chính xác, đảm bảo thành công cho khách hàng. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được hưởng dịch vụ uy tín nhất hiện nay nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply