Thực hiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ 3 ngày làm việc

0

Thực hiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ 3 ngày làm việc

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký. Dịch vụ C.A.O Media hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín, đảm bảo đăng ký thành công cho khách hàng.

Cơ sở pháp lý thực hiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh ngày 14 tháng 9 năm 2015;

Giấy chứng nhận  đăng ký doanh nghiệp là gì

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập; và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp và được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bằng bản giấy; Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý là Giấy chứng nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+/ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định;

+/ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc giấy tờ tương đương khác; Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức; (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

+/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

C.A.O Media hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín, đảm bảo hoàn thành giấy chứng nhận cho khách hàng sau 3 ngày làm việc. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply