Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs

2

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs để xuất khẩu

Bạn có biết quy định xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs để xuất khẩu như thế nào không?

Để lưu hành sản phẩm hàng hoá ra thị trường nước ngoài bắt buộc doanh nghiệp phải xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs cho sản phẩm đó. Giấy chứng nhận lưu hành tự do có tên gọi tiếng anh là Certificate of Free Sale – CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs căn cứ vào quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2010. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Thông qua bài viết này, C.A.O Media sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục làm giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs nhanh chóng, và hợp lệ để xuất khẩu hàng hoá. Hãy cùng C.A.O Media xem qua tiếp những nội dung dưới đây nhé!

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs (Ảnh C.A.O)

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs để xuất khẩu căn cứ vào cơ sở

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003;
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Đối tượng áp dụng

 • Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Phạm vi điều chỉnh

 • Quyết định này quy định việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu và việc yêu cầu Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam.

Điều kiện xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs để xuất khẩu

 • Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.
 • Có tiêu chuẩn công bố chất lượng sản phẩm áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs để xuất khẩu

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao y công chứng)
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao y công chứng)
 • Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản sao y công chứng)
 • Giấy xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được cơ quan xác nhận (bản sao y công chứng)
 • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (bản sao y công chứng)

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs

 • Trong trường hợp giấy chứng nhận lưu hành tự do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.
 • Thời gian cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs không quá 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Trường hợp thu hồi lại giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs

Cơ quan cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sẽ thu hồi CFS đã cấp trong những trường hợp sau:

 • Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ
 • CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng
 • CFS được cấp không đúng thẩm quyền
 • Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp giấy phép lưu hành tự do
 • Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về việc giấy phép lưu hành tự do

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs từ 03 đến 05 ngày làm việc,

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs có thời gian hiệu lực là 02 năm

Liên hệ dịch vụ tư vấn

Trên đây thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs theo quy định ban hành. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép lưu hành tự do nhanh chóng, thì hãy liên hệ ngay với C.A.O Media qua các số điện thoại (028) 6275 0707  –  0903145178 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ nhanh nhất!

Share.

About Author

2 Bình luận

 1. Cty gạo Kim Sáng on

  Dịch cụ công ty Cao Media rất tốt
  Nếu sau này có làm giấy phép gì sẽ nhờ bên này làm

Leave A Reply