Công bố chất lượng nước lau sàn trên toàn quốc

0

Công bố chất lượng nước lau sàn trên toàn quốc

Nước lau sàn là một chất tẩy rửa được thêm vào khi tẩy rửa nhà cửa, là mặt hàng thiết yếu và luôn có mặt trong mỗi gia đình. Sản phẩm nước lâu sàn chưa bao giờ vắng mặt trên thị trường, đó cũng là điều dễ hiểu khi nhiều doanh nghiệp chọn sản phẩm này làm mặt hàng kinh doanh chính của công ty. Tuy nhiên, để sản phẩm được bày bán trên thị trường, doanh nghiệp đã nhờ đến C.A.O Media để thực hiện công bố chất lượng nước lau sàn chính xác và uy tín nhất!

Yêu cầu công bố chất lượng nước lau sàn

 • Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho nước lau sàn không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Các bước thực hiện công bố chất lượng nước lau sàn

 • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 2: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 7: Thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 8: Công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • Bước 9: In ấn tiêu chuẩn cơ sở

Hồ sơ thực hiện công bố chất lượng nước lau sàn tại C.A.O Media

Mẫu nước giặt thực hiện công bố (Ảnh C.A.O)

Dịch vụ công bố chất lượng nước lau sàn tại C.A.O Media

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nước lau sàn mà quý khách đang gặp khó khăn hoặc vướng mắc
 • Tư vấn những quy định của pháp luật liên quan đến sản phẩm để đảm bảo quý khách hàng lưu thông hợp pháp sản phẩm trên thị trường
 • Tư vấn thủ tục pháp lý cần chuẩn bị để công bố tiêu chuẩn cơ sở nước lau sàn
 • Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm nước lau sàn và thay mặt khách hàng gửi mẫu đến Phòng kiểm nghiệm được Bộ y tế công nhận/chỉ định
 • Soạn hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm
 • Hoàn tất hồ sơ nước lau sàn và bàn giao bản gốc cho quý khách hàng
 • Hướng dẫn quý khách hàng về bản công bố chất lượng nước lau sàn và hỗ trợ giải đáp tất cả các vấn đề có liên quan.

Phương thức xây dựng bản công bố chất lượng nước lau sàn

 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng ;
 • Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng;
 • Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm;
 • Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

C.A.O Media thực hiện công bố chất lượng nước lau sàn cho khách hàng trên toàn quốc, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đưa ra và hướng dẫn chi tiết để khách hàng hiểu rõ hơn. Gọi C.A.O 0903.145.178 nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục pháp lý cho sản phẩm của mình nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply