Dịch vụ tự công bố thực phẩm bao gói sẵn nhanh nhất

0

Dịch vụ tự công bố thực phẩm bao gói sẵn nhanh nhất

Hiện nay, với nhu cầu lựa chọn những loại thực phẩm có chất lượng tốt nhất của người tiêu dùng, doanh nghiệp luôn trên đà cố gắng khẳng định uy tín của công ty mình với thị trường. Thủ tục tự công bố thực phẩm bao gói sẵn là điều kiện pháp lý và cũng là sự khẳng định chất lượng của sản phẩm.

Các sản phẩm miễn thủ tục tự công bố

 • Sản  phẩm; nguyên liệu sản xuất; nhập khẩu chỉ dùng để.
 • Sản xuất gia công hàng xuất khẩu; (không tiêu thụ tại thị trường trong nước).
 • Phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức; cá nhân; (không tiêu thụ tại thị trường trong nước).

Hồ sơ tự công bố thực phẩm bao gói sẵn

 • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025; gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn; tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức; cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Bản tự công bố thực phẩm bao gói sẵn (Ảnh C.A.O)

Một số lưu ý về hồ sơ tự công bố

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ; thành phần cấu tạo thì tổ chức; cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác; tổ chức; cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất; kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo

Trình tự thủ tục tự công bố thực phẩm bao gói sẵn

 • Tổ chức; cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức; cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương; (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); chỉ định.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm; tổ chức; cá nhân được quyền sản xuất; kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức; cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức; cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trong trường hợp tổ chức; cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức; cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức; cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Để biết thêm quy trình thực hiện tự công bố thực phẩm bao gói sẵn trọn gói các mặc hàng sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định nhà nước ban hành. Hãy liên hệ C.A.O Media qua Hotline 0903.145.178 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và các thủ tục cung cấp dịch vụ nhanh nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply