Kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

0

Kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm là hình thức thực hiện thủ tục pháp lý theo đúng quy định để một sản phẩm được kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Mỗi sản phẩm sau khi được sản xuất sẽ được kiểm nghiệm chất lượng theo đúng Quy chuẩn của sản phẩm đó, cuối cùng là bản tự công bố chất lượng sản phẩm được thiết lập dựa trên phiếu kết quả kiểm nghiệm và mẫu cơ của cơ quan nhà nước.

Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến doanh nghiệp mất khá nhiều thời gian trong việc lên chỉ tiêu và thiết lập bản công bố. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã gọi đến C.A.O Media để được hỗ trợ, thay mặt doanh nghiệp kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm theo đúng quy định Nhà nước đề ra.

Quy định về kiểm tra kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm

  •  Căn cứ Điều 12, 13 – chương IV trong Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định cơ quan tiếp nhận đăng ký và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi có cơ sở sản xuất; kinh doanh hoạt động trên địa bàn có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện đúng pháp luật về an toàn thực phẩm; chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm đã công bố.
  • Do đó; sau khi doanh nghiệp của bạn hoàn thành các thủ tục công bố sản phẩm và được cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; sẽ luôn chịu sự giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương về việc kiểm nghiệm định kỳ thông qua các cuộc thanh tra đột xuất tại cơ sở sản xuấ; kinh doanh của bạn

Hồ sơ thực hiện kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm

Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Trình tự thực hiện kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm

  • Doanh nghiệp lên chỉ tiêu theo đúng QCVN được đề ra cho từng loại sản phẩm; mẫu được đưa đến trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận; nhận kết quả kiếm nghiệm theo lịch hẹn từ trung tâm.
  • Doanh nghiệp  tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng; hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức; cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương; (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
  • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm; tổ chức; cá nhân được quyền sản xuất; kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức; cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức; cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

C.A.O Media hướng dẫn và thực hiện cho doanh nghiệp thủ tục kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm theo đúng trình tự, quy định Nhà nước đề ra. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được hỗ trợ tốt nhất và thực hiện dịch vụ với chi phí cạnh tranh nhất hiện nay.

Share.

About Author

Leave A Reply