Hướng dẫn xin giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

0

Hướng dẫn xin giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Dịch vụ ăn uống là loại hình kinh doanh thực phẩm theo hình thức phục vụ ăn uống trong ngày. Vì cung cấp thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng nên vấn đề an toàn thực phẩm cho loại hình dịch vụ ăn uống rất được cơ quan nhà nước quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Cũng chính vì thể mà để được cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ điều kiện về cơ sở theo đúng nguyên tắc và hồ sơ nguyên liệu hợp pháp.  Những rắc rối này dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, vì vậy C.A.O Media mang đến bài viết hôm nay nhằm giải đáp mọi khó khăn cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ xin giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Mẫu giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống (Ảnh C.A.O)

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

  • Lập hồ sơ theo quy định; và nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
  • Trường hợp có yêu cầu sửa đổi; bổ sung hồ sơ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở.
  • Kể từ khi nhận được thông báo; cơ sở không bổ sung; hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị; Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận.
  • Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi; bổ sung hồ sơ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định.
  • Đoàn thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ra quyết định thành lập có từ 03 đến 05 người; trong đó có ít nhất 02 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm; (có thể mời chuyên gia phù hợp lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm định cơ sở).
  • Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu; trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định; cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống theo quy định.
  • Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu; và có thể khắc phục; đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung; yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.

C.A.O Media hướng dẫn doanh nghiệp xin giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống nhanh chóng, đảm bảo thực hiện thành công, tư vấn chính xác theo đúng nguyên tắc một chiều. Gọi C.A.O 0903.145.178 ngay nhé để được thực hiện giấy phép trọn gói với chi phí cạnh tranh.

Share.

About Author

Leave A Reply