Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước

0

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước

Mỗi sản phẩm được kinh doanh ngoài thị trường ngoài việc đảm bảo chất lượng còn phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Đối với 1 sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong nước thì yêu cầu doanh nghiệp cần xuất trình đầy đủ những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Sau đây hãy cùng C.A.O Media tìm hiểu thủ tục, hồ sơ cũng như quy trình mà C.A.O Media cùng khách hàng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhé!

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ khách hàng cung cấp cho C.A.O thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 • Kiểm tra giấy tờ pháp lý của khách hàng đang có như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô kinh doanh của khách hàng
 • Tư vấn sản phẩm và lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm
 • Đại diện khách hàng mang mẫu sản phẩm đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm nghiệm
 • Theo dõi và thay mặt khách hàng nhận kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm
 • Tư vấn đầy đủ thủ tục để tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Soạn thảo hồ sơ tự công bố sản phẩm và gửi tận nơi cho khách hàng ký tên, đóng dấu
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Theo dõi hồ sơ tự công bố tại cơ quan, cho đến khi hồ sơ được đăng tải trên hệ thống website tại cơ quan
 • Hoàn thành hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và giao tận nơi cho khách hàng.

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chỉ với 7 ngày làm việc (đã bao gồm thời gian kiểm nghiệm sản phẩm cho khách hàng). Gọi C.A.O 0903145178 để được hỗ trợ chi tiết hơn về thủ tục công bố tiêu chất lượng cho tất cả các loại sản phẩm nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply