Hướng dẫn công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

0

Hướng dẫn công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường,.. giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh. do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc thông báo về tiêu chuẩn áp dụng của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Đối tượng công bố tiêu chuẩn cơ sở

 • Cơ sở sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đều phải công bố tiêu chuẩn cơ sở

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng
 • Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng
 • Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm
 • Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm (Ảnh C.A.O)

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở

 • Tư vấn đầy đủ thủ tục thực hiện hồ sơ công bố
 • Soạn thảo hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng
 • Đại diện khách hàng mang mẫu sản phẩm cho cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm
 • Theo dõi và nhận kết quả mẫu kiểm nghiệm cho khách hàng
 • Đại diện khách hàng hoàn thiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Hồ sơ khách hàng cung cấp cho C.A.O để công bố tiêu chuẩn cơ sở

Thời hạn và thời gian thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở

 • Công bố tiêu chuẩn cơ sở có thời hạn là 3 năm
 • Thời gian thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm là 7-10 ngày (bao gồm thời gian kiểm nghiệm sản phẩm)

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trọn gói, thủ tục đơn giản, dễ dàng, chi phí cạnh tranh, thời gian nhanh chóng. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply