Tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô sản xuất trong nước

0

Tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô sản xuất trong nước

Mỗi sản phẩm thực phẩm bán ra thị trường đều phải đảm bảo được chất lượng trong từng gói hàng. Vậy nên các doanh nghiệp muốn đảm bảo chất lượng và tạo lòng tin cho khách hàng cần công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

C.A.O Media công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô và các sản phẩm khác cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và thực hiện trọn gói cho khách hàng.

Tự công bố sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô sản xuất trong nước

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

C.A.O Media công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô sản xuất trong nước (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô

 • Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng thủ tục, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô
 • Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm và mang mẫu tới trung tâm kiểm nghiệm sản phẩm cho khách hàng
 • Soạn hồ sơ công bố, đóng toàn bộ chi phí và nộp tại cơ quan chức năng
 • Giao hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô cho khách hàng sau khi hoàn thành và có thông tin công bố trên cổng thông tin của cơ quan chức năng.

Gọi C.A.O Media 0903145178 ngay khi bạn muốn sản phẩm của mình được lưu hành hợp pháp trên thị trường nhé. C.A.O tư vấn chi tiết và thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng bún khô nhanh nhất với chi phí trọn gói canh tranh.

Share.

About Author

Leave A Reply