Xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương và Y tế

0

Xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương và Y tế

Mới đây, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã gỡ bỏ 04 thủ tục thuộc lĩnh vực Công Thương theo Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Gỡ bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tiếp đó, cập nhật 2 lĩnh vực thuộc Công Thương theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT và 2 lĩnh vực thuộc Y Tế theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. Sợ doanh nghiệp chưa nắm rõ được thủ tục mới đưa ra, C.A.O Media mang đến bài viết xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo cập nhật mới nhất để các doanh nghiệp được nắm rõ hơn.

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thuộc lĩnh vực Công Thương

 • Đơn đề nghị

–  Trường hợp cấp lần đầu: theo Mẫu số 01a tại Phụ lục; ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.

–  Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; kinh doanh; thay đổi; bổ sung quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.

 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất); Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b; (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).           

Thuộc lĩnh vực Y Tế

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất; (có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Danh sách người sản xuất thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh C.A.O)

Đối tượng thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thuộc lĩnh vực Công Thương

 • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Cơ sở bán buôn; bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) ;của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Cơ sở sản xuất; kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Thuộc lĩnh vực Y Tế

 • Nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên; đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm); (Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • Thực phẩm chức năng.
 • Các vi chất bổ sung vào thực phẩm.
 • Phụ gia thực phẩm; hương liệu; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Kinh doanh dịch vụ ăn uống; (bao gồm: cửa hàng; quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín; nhà hàng ăn uống; căng tin; cơ sở chế biến suất ăn sẵn; bếp ăn tập thể).

C.A.O Media thực hiện xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhanh chóng, uy tín, tư vấn chính xác theo Nguyên tắc một chiều, đảm bảo thành công cho khách hàng. Gọi C.A.O 0903145178 để được hưởng dịch vụ tốt nhất Tp HCM nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply