Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

0

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư 43/2018/TT-BCT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam. Cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm tại Việt Nam phải thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở của mình, đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm và để cơ quan chức năng có thể kiểm soát dễ dàng hơn.

Thực hiện theo đúng Thông tư đề ra, C.A.O Media luôn đồng hành để giải quyết mọi khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hãy cùng theo dõi bài viết hôm nay để nắm rõ hơn mọi thủ tục và quy trình thực hiện nhé!

Quy trình xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; cơ quan kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
 • Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi thì hồ sơ không còn giá trị.

Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Trong thời gian 10 ngày làm việc; kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
 • Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định
 • Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định.
 • Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định; cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu
 • Nếu kết quả thẩm định lại “Không đạt” hoặc quá thời hạn khắc phục mà cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục; cơ quan yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm;
 • Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 bản có giá trị như nhau; Đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”; cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hiệu lực và thời gian thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

C.A.O Media thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm. Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và ra giấy đúng thời hạn cho doanh nghiệp. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply