Tự công bố chất lượng bún xào theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

0

Tự công bố chất lượng bún xào theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Việc công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm không còn là vấn đề lạ lẫm đối với doanh nghiệp hiện nay. Với yêu cầu khắt khe từ cơ quan nhà nước cũng như nhu cầu cần sử dụng sản phẩm đảm bảo vệ sinh và chất lượng từ người tiêu dùng, doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường đều phải thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Tự công bố chất lượng bún xào là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phải có trước khi đưa sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. Sau đây, C.A.O Media sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng yêu cầu quy định.

Trình tự đăng kí bản tự công bố chất lượng bún xào

 • Doanh nghiệp sản xuất; kinh doanh bún xào nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ
 • Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).
 • Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của doanh nghiệp hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Lưu ý

 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ; thành phần cấu tạo thì doanh nghiệp phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định và được sản xuất; kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của doanh nghiệp đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Bản tự công bố chất lượng bún xào (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ đăng ký bản tự công bố chất lượng bún xào

 • Bản công bố sản phẩm được quy định theo Nghị định 15/2018NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

Hồ sơ khách hàng cung cấp để C.A.O thực hiện tự công bố chất lượng bún xào

Trình tự C.A.O thực hiện tự công bố chất lượng bún xào cho khách hàng

 • Tư vấn đầy đủ thủ tục tự công bố sản phẩm
 • Soạn thảo hồ sơ tự công bố sản phẩm cho khách hàng
 • Đại diện khách hàng mang mẫu cho cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm
 • Theo dõi và nhận kết quả mẫu kiểm nghiệm cho khách hàng
 • Hoàn thành hồ sơ tự công bố cho khách hàng.

C.A.O Media hướng dẫn và thực hiện tự công bố chất lượng bún xào cho doanh nghiệp nhanh chóng, đảm bảo hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để doanh nghiệp được kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Gọi C.A.O 0903.145.178 để đồng hành cùng dịch vụ uy tín nhất hiện nay nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply