Tự công bố bánh sandwich nhập khẩu tại Ban quản lý An toàn thực phẩm

0

Tự công bố bánh sandwich nhập khẩu tại Ban quản lý An toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó có thủ tục tự công bố cho sản phẩm nhập khẩu. Tự công bố bánh sandwich nhập khẩu được thực hiện dựa theo quy định của Nghị định này. C.A.O Media là đơn vị hướng dẫn khách hàng thực hiện nhanh chóng, chính xác và uy tín, giúp khách hàng kinh doanh sản phẩm một cách hợp pháp trên thị trường.

Dịch vụ thực hiện tự công bố bánh sandwich nhập khẩu

 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến công việc tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng.
 • Nghiên cứu và xem xét các tài liệu do khách hàng cung cấp.
 • Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa đổi; bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu trên.
 • Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm cho phù hợp với quy định hiện hành.
 • Xây dựng hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm gửi đến doanh nghiệp ký tên; đóng dấu
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền; Theo dõi tiến trình; khắc phục kịp thời đảm bảo thời gian cho khách hàng.
 • Hoàn thiện hồ sơ công bố và giao tận tay cho khách hàng.

Thời gian thực hiện tự công bố bánh sandwich nhập khẩu

 • Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm 10 ngày làm việc (Nếu doanh nghiệp chưa thực hiên kiểm nghiệm)
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và cập nhật thông tin hồ sơ công bố ở cổng thông tin điện tử : 03 – 05 ngày.

Hồ sơ tự công bố bánh sandwich nhập khẩu

Bản tự công bố bánh sandwich nhập khẩu (Ảnh C.A.O)

Trình tự thực hiện tự công bố bánh sandwich nhập khẩu

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất; kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm; cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
 • Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức; cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức; cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác; tổ chức; cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và được sản xuất; kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên; sản phẩm của tổ chức; cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

C.A.O Media giúp doanh nghiệp thực hiện tự công bố bánh sandwich nhập khẩu uy tín, nhanh chóng, trọn gói bao gồm kiểm nghiệm với đầy đủ chỉ tiêu theo quy chuẩn. Gọi C.A.O 0903145178 để được hướng dẫn chi tiết nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply