Thực hiện đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

0

Thực hiện đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

Mã số – Mã vạch là hình quản lý sản phẩm hiệu quả nhất ở các trung tâm mua bán lớn nơi tập tập rất nhiều mặt hàng khác nhau. Ngoài ra, mã số mã vạch còn giúp khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm một cách nhanh nhất và yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

C.A.O Media thực hiện đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm uy tín nhất, thực hiên trọn gói và tư vấn chi tiết nhất cho khách hàng khi đăng kỳ và sử dụng mã số mã vạch.

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ;
 • Bản chính Giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị mất).

C.A.O Media thực hiện đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Trình tự giải quyết thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Trường hợp mới đăng ký mã số mã vạch

 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP
 • Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận:

 • Giấy chứng nhận được cấp lại áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch chịu trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận ghi theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đã được cấp.

C.A.O Media thực hiện đăng ký mã số mã vạch theo quy đúng quy định và thực hiện với thời gian nhanh nhất, chi phí cạnh tranh. Gọi C.A.O 0903145178 để sản phẩm của bạn được quản lý một cách tốt nhất nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply