Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM

0

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM

 Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 quy định về thủ tục xin giấy phép kinh doanh cũng như Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp muốn kinh doanh hợp pháp trên thị trường đều phải đăng ký giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động và sau này nếu có thay đổi, chỉnh sửa vẫn được thực hiện theo nhu cầu.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

  • Tên; mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  • Họ, tên; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Bổ sung; thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Khi doanh nghiệp muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký; bắt buộc phải thực hiện thủ tục bổ sung hoặc thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mẫu giấy phép kinh doanh (Ảnh C.A.O)

Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

  • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở; chi nhánh; văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh; văn phòng đại diện sang tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh; văn phòng đại diện đã đăng ký; doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh; văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh; văn phòng đại diện dự định chuyển đến.
  • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh; văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh; văn phòng đại diện đặt trụ sở.

C.A.O Media thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh cũng như giấy phép kinh doanh và các thay đổi trên giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo để doanh nghiệp sửa đổi và hoạt động hợp pháp trên thị trường. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được hướng dẫn chi tiết nhất nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply