Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

0

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Share.

About Author

Leave A Reply