Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

0

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn được cấp cho cơ sở kinh doanh, sản xuất đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định theo loại hình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. C.A.O Media hướng dẫn, tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp bố trí cơ sở theo đúng nguyên tắc một chiều, đảm bảo ra giấy cho doanh nghiệp trong một lần thẩm định.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Bộ Công Thương

Đối tượng thực hiện

 • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Cơ sở bán buôn; bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) ;của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Cơ sở sản xuất; kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018; của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Hồ sơ thực hiện

 • Đơn đề nghị trường hợp cấp lần đầu: theo Mẫu số 01a tại Phụ lục; ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT; Và Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; kinh doanh; thay đổi; bổ sung quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất); Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh); hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b; (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT;
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở; và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh C.A.O)

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Bộ Y Tế

Hồ sơ thực hiện

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất; (có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Danh sách người sản xuất thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

C.A.O Media tư vấn khách hàng nắm rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hướng dẫn doanh nghiệp bố trí cơ sở chính xác. Gọi C.A.O 0903145178 để được cấp giấy phép đúng thời hạn nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply