Hướng dẫn kiểm nghiệm và công bố sản phẩm bao gói sẵn

0

Hướng dẫn kiểm nghiệm và công bố sản phẩm bao gói sẵn

Các sản phẩm bao gói sẵn để phục vụ cho khách hàng với thời hạn bảo quản lâu dài sẽ được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm là hình thức Nhà nước mỗi doanh nghiệp phải thực hiện khi đưa sản phẩm bày bán trên thị trường.

C.A.O Media hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm nghiệm và công bố sản phẩm theo đúng quy định, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm

Nguyên tắc xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm

 • QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại trong thực phẩm)
 • Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007 (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm).

Các chỉ tiêu phân tích:

 • Chỉ tiêu cảm quan: (màu sắc; mùi vị; trạng thái; tạp chất lạ)
 • Chỉ tiêu vi sinh vật
 • Hàm lượng kim loại nặng
 • Chỉ tiêu chất lượng.

Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
 • Và mỗi sản phẩm trước khi tự công bố sản phẩm đều phải thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy chuẩn Việt Nam

Hồ sơ kiểm nghiệm và công bố sản phẩm

Bản công bố sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Quy trình C.A.O Media kiểm nghiệm và công bố sản phẩm cho khách hàng

 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng hiểu rõ thủ tục pháp lý; quy trình thực hiện kiệm nghiệm đến tự công bố sản phẩm
 • Soạn thảo mọi hồ sơ khách hàng cần cung cấp để thực hiện tự công bố và kiểm nghiệm sản phẩm
 • Lấy mẫu từ khách hàng; tiến hành lên chỉ tiêu kiểm nghiệm và mang sản phẩm đến trung tâm kiểm nghiệm sản phẩm.
 • Nhận phiếu kết quả kiểm nghiệm cho khách hàng
 • Tiến hành hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm theo đúng quy định
 • Giao hồ sơ tự công bố và kiểm nghiệm sản phẩm cho khách hàng theo đúng thời gian trên hợp đồng đề ra.

Thời gian thực hiện kiểm nghiệm và công bố sản phẩm

C.A.O Media thực hiện trọn gói kiểm nghiệm và công bố sản phẩm theo đúng Nghị định của Chính phủ. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục và quy trình công bố chất lượng sản phẩm nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply