Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm nhanh nhất

0

Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm nhanh nhất

Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục pháp lý bắt buộc doanh nghiệp thực hiện khi đưa sản phẩm ra thị trường để kinh doanh. Kiểm nghiệm sản phẩm là bước đầu tiên trước khi thực hiện công bố sản phẩm, các chỉ tiêu kiểm nghiệm được thực hiện dựa trên quy chuẩn. Kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng, thương hiệu của công ty trên thị trường một cách dễ dàng nhất.

C.A.O Media là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm nhanh nhất, theo đúng quy định của pháp luật giúp doanh nghiệp yên tâm kinh doanh sản phẩm.

Hồ sơ kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm

Việc kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm được thực hiện

  • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức; cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
  • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm; tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất; kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức; cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức; cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

C.A.O Media thực hiện kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm (Ảnh C.A.O)

Quy định kiểm nghiệm định kỳ chất lượng sản phẩm

  • Riêng đối với kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; Nghị định 15/2018 các doanh nghiệp ngoài trừ việc kiểm nghiệm ngay khi thực hiện thủ tục tự công bố; các doanh nghiệp cần kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm của mình để nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo sự yên tâm đối với người tiêu dùng.
  • Trong quá trình Ban ATTP thanh tra; kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp nếu có nghi ngờ về kết quả kiểm định; Ban thanh tra vẫn sẽ lấy mẫu đi kiểm định lại chất lượng. Các hồ sơ doanh nghiệp có kết quả kiểm tra đạt chất lượng sẽ được Ban ATTP thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử và trên Báo chí để đối tác của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng biết chọn lựa sử dụng.

Thời gian thực hiện kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm

  • Kiểm nghiệm sản phẩm: 7 ngày làm việc
  • Công bố chất lượng sản phẩm: 3 ngày làm việc
  • Sản phẩm được kiểm nghiệm định kỳ sau 6 tháng đối với thực phẩm; 12 tháng đối với các loại sản phẩm khác.

C.A.O Media thực hiện kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật với thời gian nhanh nhất, chi phí cạnh tranh nhất. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết hơn nhé

Share.

About Author

Leave A Reply