Xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu chỉ 1 ngày làm việc

0

Xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu chỉ 1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Doanh nghiệp cần tiến hành xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu tại C.A.O Media để được hưởng dịch vụ trọn gói với thời gian thực hiện nhanh nhất hiện nay.

Hồ sơ xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu

Hồ sơ xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu khách hàng cung cấp tại C.A.O Media

C.A.O Media xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu (Ảnh C.A.O)

Xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu dựa vào cơ sở pháp lý

 • ­Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003;
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu bị thu hồi khi

 • CFS được cấp không đúng thẩm quyền
 • Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ
 • CFS được cấp cho sản phẩm; hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng
 •  Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc; kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp; cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức; cá nhân liên quan về việc CFS không còn giá trị hiệu lực.

C.A.O Media thực hiện xin giấy lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu nhanh nhất với chi phí cạnh tranh, hồ sơ đơn giản, đảm bảo thành công cho khách hàng. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Share.

About Author

Leave A Reply