Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu sản xuất trong nước nhanh nhất

1

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu sản xuất trong nước nhanh nhất

Đối tượng cần chiu trách nhiệm công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

 • Các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có cơ sở sản xuất, hay kinh doanh về mặt hàng rượu bia cần có giấy phép sản xuất kinh doanh về mặt hàng này tại địa bàn của mình tại Việt Nam
 • Các công ty nước ngoài xuất nhập khẩu rượu bia và đưa rượu bia vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam cần phải có giấy tờ thủ tục cần thiết trong quá trình hoạt động.

Căn cứ pháp lý đối với quá trình công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu 

 • Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Quy định chi tiết tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP về Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y Tế quy định.

Trình tự, thủ tục tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ tại đơn vị và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.

Hồ sơ đăng ký bản công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu sản xuất trong nước gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

C.A.O Media thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ khách hàng cung cấp để C.A.O thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

 • Giấy phép đăng kí kinh doanh ngành nghề (2 bản sao y công chứng)
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (nếu doanh nghiệp đã kiểm nghiệm)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng)
 • Mẫu sản phẩm (3 mẫu)

Trình tự C.A.O thực hiện tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu cho khách hàng

 • Tư vấn đầy đủ thủ tục tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu
 • Soạn thảo hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu cho khách hàng
 • Đại diện khách hàng mang mẫu cho cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm
 • Theo dõi và nhận kết quả mẫu kiểm nghiệm cho khách hàng
 • Hoàn thành hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu cho khách hàng.

C.A.O Media là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhanh và uy tín tại TpHCM. Với đội ngũ tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp C.A.O Media chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu một cách chuyên nghiệp nhất. Đừng chần chừ hãy nhấc máy gọi C.A.O qua hotline: 0903145178

Share.

About Author

1 phản hồi

Leave A Reply