Công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen tại Bộ Y Tế

0

Công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen tại Bộ Y Tế

Đăng ký bản công bố chất lượng sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:
 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen tại Bộ Y Tế nhanh nhất (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

C.A.O Media thực hiện công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen tại Bộ Y Tế (Ảnh C.A.O)

C.A.O Media thực hiện công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen

 • C.A.O tiếp nhận thông tin, kiểm tra các tài liệu của khách hàng.
 • Làm công văn, giấy đề nghị, hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen và nộp tại cơ quan chức năng
 • Đóng toàn bộ chi phí và theo dõi tiến trình làm việc của cơ quan chức năng cho đến khi ra giấy tiếp nhận bản công bố từ Bộ Y Tế
 • Nhận giấy tiếp nhận bản công bố và giao tận tay cho khách hàng

C.A.O Media thực hiện công bố chất lượng thực phẩm bổ sung collagen nhanh và uy tín nhất hiện nay. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply