Daily Archives: 06/09/2022

Giấy phép kinh doanh rượu
0

Đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu thực hiện ở đâu

Rượu là dạng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, hành vi giao tiếp nên cơ quan rất siết chặt loại hình kinh doanh này và sếp rượu thành mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Để bán lẻ sản phẩm rượu thì đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là cách buôn bán hợp pháp,