Browsing: Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)

Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) căn cứ vào Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Quy định này ban hành vào ngày 21 tháng 12 năm 2015.

Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)
0

Để xuất khẩu sản phẩm bơ mè đen nguyên chất cần thực hiện thủ tục nào

Khi xuất khẩu sản phẩm bơ mè đen nguyên chất sẽ cần một trong hai giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận y tế (HC) nhầm chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông tin đầy đủ của sản phẩm và sản phẩm đã được phép lưu hành tại nước xuất khẩu sản phẩm.

1 2 3 13