Browsing: Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh

Công bố sản phẩm
0

Hướng dẫn thủ tục lưu hành sản phẩm bột gạo ra thị trường

Để sản phẩm bột gạo lưu hành tại thị trường Việt Nam và nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các giấy phép sau: Giấy phép kinh doanh, Giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bột gạo, Kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm bột gạo, Bảo hộ thương hiệu, Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm bột gạo, Giấy phép lưu hành tự do CFS và Giấy chứng nhận y tế – HC

1 2 3 6