Monthly Archives: Tháng Tư, 2021

GCN An toàn thực phẩm
0

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước uống đóng bình tại TP.HCM

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước uống đóng bình căn cứ vào luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm;

1 2 3 5