Monthly Archives: Tháng Mười Hai, 2020

Công bố sản phẩm
0

Dịch vụ tự công bố sản phẩm mới nhất 2021

Tự công bố sản phẩm mới nhất 2021 là căn cứ vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì bắt buộc phải tự công bố sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

1 2 3 6